سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • استراحت مطلق
  • ایران برگر
  • رخ دیوانه
 
رخ دیوانه خرید بلیط
رخ دیوانه
ابوالحسن داودی
10:30 13:00 14:45 16:30 18:55 20:55
استراحت مطلق خرید بلیط
استراحت مطلق
عبدالرضا کاهانی
11:00 12:55 14:40 17:15 18:30 20:30
ایران برگر خرید بلیط
ایران برگر
مسعود جعفری جوزانی
10:45 12:30 15:00 16:45 19:00 21:15