سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • فروشنده
  • آس و پاس
  • متولد65
  • سلام بمبئی
  • لاک قرمز
  • جنجال در عروسی
 
جنجال در عروسی خرید بلیط
جنجال در عروسی
سید رضا خطیبی
10:15 16:40
سلام بمبئی خرید بلیط
سلام بمبئی
قربان محمدپور
10:40 12:50 14:30 16:40 18:50 21:00
لاک قرمز خرید بلیط
لاک قرمز
سید جمال سید حاتمی
12:50 19:00
متولد 65 خرید بلیط
متولد 65
مجید توکلی
11:00 15:00
آس و پاس خرید بلیط
آس و پاس
آرش معیریان
12:40 17:00 20:50
فروشنده خرید بلیط
فروشنده
اصغر فرهادی
14:40 18:30 20:50