سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • آبنبات چوبی
  • ناردون
  • فروشنده
  • من
  • سایه
 
خشکسالی و دروغ خرید بلیط
خشکسالی و دروغ
پدرام علیزاده
14:50 18:50 21:10
فروشنده خرید بلیط
فروشنده
اصغر فرهادی
11:00 13:30 16:00 18:30 20:40 21:00
سایه خرید بلیط
سایه
مسعود نوابی
15:10
من خرید بلیط
من
سهیل بیرقی
13:10 17:10
ناردون خرید بلیط
ناردون
فریدون حسن پور
11:10 13:10 19:10
لانتوری خرید بلیط
لانتوری
رضا درمیشیان
11:00 16:40