سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • معراجی ها
  • طبقه حساس
  • چ
 
چ خرید بلیط
چ
ابراهیم حاتمی کیا
10:30 12:30 14:45 18:45
طبقه حساس خرید بلیط
طبقه حساس
کمال تبریزی
11:00 15:00 17:00 19:00 21:00
خط ویژه خرید بلیط
خط ویژه
مصطفی کیایی
12:45 17:00 18:50 21:00
معراجی ها خرید بلیط
معراجی ها
مسعود ده نمکی
10:30 13:00 14:50 16:50 20:50